Podrobná pravidla

Podrobná pravidla a informace pro hráče na SGVE Minecraft Serveru

A) Všeobecná pravidla

 1. Hraním na serveru akceptuje hráč všechna níže uvedená pravidla. Neznalost pravidel neomlouvá.
 2. Za porušení některého z níže uvedených pravidel může být hráči udělen (dle závažnosti) až trvalý BAN.
 3. Pravidla se mohou kdykoliv změnit, a to bez předchozího upozornění.
 4. Jakákoliv forma podvádění (cheaty, hacky, vlastní módy a další) je zakázána.
 5. Pokud někdo na serveru nalezne chybu nebo bug, je povinen to neprodleně nahlásit na info@sgve.eu
 6. Na serveru platí přísný zákaz umisťování jakékoliv reklamy (platí také pro chat!).

B) Spawn

 1. Oblast spawnu zahrnuje chráněné území o rozloze 1500×1500 bloků (vyznačeno na mapě).
 2. V této oblasti je zejména zakázáno:
  1. Stavění a těžba surovin
  2. Umístění domova (home)
  3. Ničení veřejně prospěšných staveb
  4. Lovení zvěře, kácení stromů a další ničení fauny i flóry
  5. Nabírání lávy z lávových jezer, těžba ledu, sněhu a další
  6. Boj s dalšími hráči a zabíjení (mimo vyhrazená území).

C) Svět

 1. Je zakázáno ničit transportní zařízení (brány) a infrastrukturu spojenou s cestováním.
 2. Hráč nesmí svým jednáním zbytečně poškozovat faunu a floru na souši, ve vodě i ve vzduchu (vypalování lesů, vybíjení stád zvířat a další).
 3. Je zakázáno ničit automaticky generované stavby na souši i ve vodě (vesnice, pyramidy, chrámy, lodě a další).
 4. Hráč nesmí poškozovat ani stavby v Netheru a Endu.
 5. Je zakázáno poškozovat přirozený ráz krajiny, zejména:
  1. Zarovnávat velká území.
  2. Stavět nepřirozené a nesmyslné stavby (například sloupy, plošiny a další).
  3. Kopat zbytečné jámy a díry směrem k podloží.
  4. Stavět levitující stavby.
  5. Vytvářet pole z hořícího netherracku či lávy.
  6. Nechávat napůl pokácené stromy.
  7. Poškozovat korálové útesy.
 6. Je zakázáno vytváření jakýkoliv nápisů, symbolů a podobně. Výjimky určují admini, případně majitelé serveru.

D) Hráč

 1. Hráč je povinen:
  1. Neporušovat svým jednáním platné zákony České republiky a pravidla slušného chování.
  2. Chovat se na serveru slušně. Vulgarismy, urážky, projevy rasismu, nevhodné poznámky a další nebudou tolerovány!
  3. Používat takové jméno a skin, který neporušuje bod 1.
  4. Respektovat příkazy a rozhodnutí vyšších hodností (admin, owner).
 2. Hráč má zakázáno:
  1. Vydávat se (vystupováním, jménem, vzhledem) za jiného hráče či vyšší hodnost (admin, owner).
  2. Používat pro hraní více než jeden účet.
  3. Obtěžovat jakýmkoliv způsobem ostatní na serveru (osobně, skrze chat a další).
  4. Vstupovat bez dovolení do cizích rezidencí a soukromých staveb.
  5. Krást věci, které jsou majetkem jiných hráčů.
  6. Ničit stavby jiných hráčů (i když jsou nechráněny).
  7. Bojovat s jinými hráči a zabíjet je (mimo předem domluvené souboje na vyhrazených místech a ochranu svého majetku).
  8. Vyžadovat osobní údaje od jiných hráčů (přihlašovací údaje, hesla a další).
 3. Hráč má právo:
  1. Požádat adminy o radu či pomoc.
  2. Podat stížnost adminům, pokud si myslí, že jsou porušována jeho práva (dále viz oddíl H)
  3. Na ochranu svého majetku (dále viz oddíl F)
 4. Hráč nemá právo:
  1. Na vrácení itemů a výzbroje, které měl u sebe, pokud zemře.
  2. Na materiální podporu ze strany adminů (jídlo, suroviny, nástroje).
 5. Pro nově připojené hráče platí následující pokyny:
  1. Hráč má právo obdržet po prvním připojení jednorázově základní výbavu (kamenné nástroje, meč).
  2. Nový hráč nemá právo na žádnou další pomoc. Hrajeme survival, takže se každý musí umět starat sám o sebe.
  3. Po prvním připojení se hráč vydá jakýmkoliv směrem nejméně 1500 bloků od spawnu, kde si může začít stavět domov (v souladu s pokyny v oddílu D).
  4. Novému hráči může v začátcích pomoci admin (typicky nastavení dne místo noci), ale není to pravidlo.

E) Stavba obydlí

 1. Hráč si může postavit obydlí:
  1. Nejméně ve vzdálenosti 1500 bloků od spawnu.
  2. Na místě, kde začal stavět jako první (pokud se hráči nedomluví jinak).
  3. Dostatečně daleko od ostatních hráčů (pokud se hráči nedomluví jinak).
 2. Hráč si může nastavit domov (home):
  1. V souladu s pokyny v odstavci 1.
  2. Na místě, které trvale obývá (kde má postaveno obydlí).
 3. Hráč si může nastavit rezidenci:
  1. V souladu s pokyny v odstavci 1. a 2.
  2. Tak, aby se nepřekrývala s rezidencí jiného hráče.
 4. Hráč má povinnost dostavět svůj dům nebo jej zbourat a začít stavět jinde (v souladu s pravidly).
  1. Pokud tak neučiní, bude po měsíci nečinnosti vyzván k dostavění domu.
  2. Pokud tak během 14 dnů od výzvy neučiní, může být jeho obydlí bez náhrady zbouráno.
  3. Takto nedostavěný dům může být zbourán i v případě, že na něm hráč má domov (home) a rezidenci.
 5. Při stavění domů respektujeme v maximální možné míře tvořivost hráče. Je však zakázáno:
  1. Stavět nevzhledné domy (tzv. „kostky“) z hlíny (dirt), písku (sand) nebo štěrku (gravel).
  2. Stavět levitující domy.
  3. Stavět domy, které svým vzhledem výrazně (a nepřirozeně/nelogicky) narušují ráz okolí. V takových případech budete upozorněni adminem a domluvíte se na dalším postupu.

F) Ochrana majetku

 1. Hráč má automaticky chráněny tyto věci:
  1. Bedny (chest)
  2. Pece (furnace)
  3. Dávkovače (dispenser)
 2. Hráč dále může ochránit pomocí příkazu:
  1. Tabulky (sign)
  2. Dveře (door)
 3. Ochranu všech výše uvedených věcí lze zrušit příkazem (viz oddíl I)
 4. Stavby lze ochránit pomocí rezidence.
 5. Pokud hráč svůj majetek neochrání (zruší uzamčení beden, nenastaví si rezidenci), nemá nárok na jeho vrácení (resp. vrácení do původního stavu) v případě griefování (krádež, rozbití).

G) Komunikace

 1. Hráč je povinen při komunikaci s ostatními dodržovat pravidla uvedená v oddílu D, odstavci 1, čísla 1, 2.
 2. Při komunikaci jsou hráči dále povinni dodržovat tyto zásady:
  1. Psát spisovně, nepoužívat capslock, nenadužívat symboly (vykřičníky, otazníky a další).
  2. Nezveřejňovat jakoukoliv reklamu.
  3. Nezahlcovat chat zbytečnostmi.
 3. Tato pravidla platí na všech místech, v chatech (ve hře, na dynmapě) i v komunikaci s info@sgve.eu

H) Komunikace

 1. Řešení sporů mezi hráči
  1. Všechny spory a problémy s jinými hráči se nejprve snažte vyřešit domluvou mezi sebou.
  2. Pokud spor nemůžete vyřešit, požádejte o pomoc admina (pokud je přítomen).
  3. V případě nepřítomnosti admina napište vaši stížnost na email info@sgve.eu
 2. Porušování pravidel
  1. Pokud jste svědky porušování pravidel ze strany jiného hráče, událost nahlaste adminovi. Pokud admin není přítomen, událost zdokumentujte a zašlete na email info@sgve.eu
  2. Pokud jste svědky porušování pravidel ze strany admina, událost zdokumentujte a zašlete na email info@sgve.eu
 3. Při psaní emailu dodržujte, prosím, tyto zásady:
  1. Do předmětu zprávy uveďte „Minecraft – stížnost“.
  2. Stručně a jasně popište, co se událo.
  3. Vaši výpověď potvrďte přiložením důkazního materiálu (screenshot, video).
  4. Svědectví jiného hráče nelze brát jako důkaz.
 4. Hráč má právo na přezkoumání jeho případu (výše uděleného trestu, nové důkazy a další).
 5. Pokud nesouhlasíte s uděleným trestem ze strany admina, nebo chcete požádat o unban, napište na email info@sgve.eu Do předměty zprávy napište „Minecraft – odvolání“.
 6. Stížnosti se snažíme vyřešit co nejdříve. Děkujeme za trpělivost.

I) Základní příkazy

 • /spawn = hráč je teleportován na spawn
 • /kit tools = hráč na začátku hry obdrží základní (kamenné) nástroje a meč
 • /sethome = nastavení domova pro hráče
 • /home = hráč je teleportován domů
 • /ps get protection = hráč obdrží jednu protection kostku, pro svoji rezidenci
 • /lock = zamkne vybrané itemy proti cizímu používání (např. cedulky, dveře)
 • /unlock = odemkne vybrané itemy pro všechny hráče (např. zamčené bedny, pece, cedulky, dveře)

J) Závěrečná ustanovení

 1. Kompletní znění pravidel je k dispozici na webu http://www.sgve.eu/cs/minecraft/rules
 2. Tato pravidla nabývají účinnosti zveřejněním na výše uvedeném odkazu.
 3. Dotazy k pravidlům SGVE Minecraft serveru směřujte na email info@sgve.eu
 4. Poslední aktualizace Podrobných pravidel a informací pro hráče proběhla v březnu 2020.

Podrobná pravidla a informace pro adminy na SGVE Minecraft Serveru

A) Všeobecná pravidla

 1. Hraním na serveru akceptuje admin všechna níže uvedená pravidla. Neznalost pravidel neomlouvá.
 2. Za porušení některého z níže uvedených pravidel může být adminovi (bez náhrady) odebrán rank a udělen adekvátní trest.
 3. Pravidla se mohou kdykoliv změnit, a to bez předchozího upozornění.
 4. Jakákoliv forma podvádění (cheaty, hacky, vlastní módy a další) je zakázána!
 5. Pokud někdo na serveru nalezne chybu nebo bug, je povinen to neprodleně nahlásit na info@sgve.eu
 6. Na serveru platí přísný zákaz umisťování jakékoliv reklamy (platí také pro chat!).
 7. Pro adminy platí na serveru stejná pravidla jako pro běžné hráče. Jednotlivé změny od pravidel pro běžné hráče jsou popsány zvlášť v každém oddílu.

B) Spawn

 1. Pro adminy platí stejná pravidla jako pro hráče.
 2. V individuálních případech (stavba obecně prospěšných staveb a další) jsou možné výjimky.

C) Svět

 1. Pro adminy platí stejná pravidla jako pro hráče.
 2. V individuálních případech (stavba obecně prospěšných staveb, zvláštních staveb a další) jsou možné výjimky.

D) Admin

 1. Admin je povinen:
  1. Neporušovat svým jednáním platné zákony České republiky a pravidla slušného chování.
  2. Chovat se na serveru slušně. Vulgarismy, urážky, projevy rasismu, nevhodné poznámky a další nebudou tolerovány!
  3. Používat takové jméno a skin, který neporušuje bod 1.
  4. Být příkladem pro všechny hráče.
  5. V případě potřeby pomoci hráčům (netýká se poskytování nástrojů, jídla, ostatních itemů a dalších).
  6. Respektovat rozhodnutí ownerů.
 2. Admin má zakázáno:
  1. Jakkoliv zneužívat své funkce.
  2. Vydávat se za jiného hráče, admina či ownera.
  3. Používat pro hraní více než jeden účet.
  4. Obtěžovat jakýmkoliv způsobem ostatní na serveru (osobně, skrze chat a další).
  5. Krást věci, které jsou majetkem jiných hráčů.
  6. Ničit stavby jiných hráčů (pokud k tomu neexistuje oprávněný důvod).
  7. Bojovat s jinými hráči a zabíjet je (mimo předem domluvené souboje na vyhrazených místech a ochranu svého majetku).
  8. Vyžadovat osobní údaje od hráčů (přihlašovací údaje, hesla a další).
 3. Admin má právo:
  1. Na nezbytnou kontrolu osobních věcí hráče v případě podezření z porušení pravidel.
  2. Udělit hráči adekvátní trest za porušení pravidel.
  3. Udělit v oprávněných případech výjimku z některých pravidel pro běžné hráče.

E) Stavba obydlí

 1. Pro adminy platí stejná pravidla jako pro hráče.
 2. V oprávněných případech je možné udělit výjimku.
 3. V některých případech může mezi adminy a hráči docházet k odlišnostem (například velikost rezidencí a další).

F) Ochrana majetku

 1. Pro adminy platí stejná pravidla jako pro hráče.

G) Komunikace

 1. Pro adminy platí stejná pravidla jako pro hráče.
 2. Admin má právo moderovat diskuzi v chatu.

H) Řešení sporů a porušování pravidel

 1. Admin má právo řešit spory mezi hráči:
  1. Pokud o to sami požádají.
  2. Pokud admin vidí, že přitom dochází k porušování pravidel.
 2. Všechny spory a problémy mezi hráči se admin snaží vyřešit nejprve domluvou.
 3. Pokud admin nedokáže spor rozsoudit, může se poradit s ownery na emailu info@sgve.eu
 4. Porušování pravidel
  1. Pokud jste admin svědkem porušování pravidel ze strany hráče, může jej napomenout či jinak adekvátně potrestat. V případě pochybností je možno postoupit případ na email info@sgve.eu
  2. Pokud je admin svědkem porušování pravidel ze strany jiného admina, událost zdokumentujte a zašle na email info@sgve.eu
 5. Při psaní jakéhokoliv emailu uveďte do předměty zprávy „Minecraft – admin“ a co potřebujete vyřešit.
 6. Všechny podněty se snažíme vyřešit co nejdříve. Děkujeme za trpělivost.

H) Příkazy

 1. Admini mohou používat stejné příkazy jako běžní hráči.
 2. Kromě toho mají k dispozici rozšířenou sadu příkazů pro správu serveru.

I) Závěrečná ustanovení

 1. Kompletní znění pravidel je k dispozici na webu http://www.sgve.eu/cs/minecraft/rules
 2. Tato pravidla nabývají účinnosti zveřejněním na výše uvedeném odkazu.
 3. Dotazy k pravidlům SGVE Minecraft serveru směřujte na email info@sgve.eu
 4. Poslední aktualizace Podrobných pravidel a informací pro adminy proběhla v březnu 2020.

Společné informace pro všechny hráče na SGVE Minecraft Serveru

Na serveru máme několik skupin hráčů. Jsou rozděleni do hodností podle barev.

 • Owner – ViktorK a eber (Mr_Eber), zakladatelé
 • Admin – hráči odpovědní za chod serveru
 • Everyone – všichni hráči bez ranku

Na závěr přinášíme několik užitečných odkazů pro všechny.

Příjemnou zábavu na SGVE Minecraft serveru přejí ViktorK a eber (Mr_Eber)!